Familiehjem

Mange av våre ungdommer spør: “Hvorfor ikke bare bli på kollektivet, når jeg først har funnet meg til rette her. Ja, kanskje også trives og vil egentlig ikke flytte? Eller, hvorfor kan jeg ikke flytte rett på hybel?”

Oppholdet på et av Klokkergårds kollektiver skal gå over til en mer normal hverdag, sammen med en familie. Våre familiehjem er mennesker som ønsker at barn og ungdom skal få sjansen til å utvikle seg positivt og få et bra liv videre.

Et familiehjem består av vanlige folk som synger i dusjen, lager middag eller steker Grandiosa etter en dag på jobben. Det kan være andre barn eller ungdommer i familien. De kan ha flotte biler eller en sliten moped. Familiehjemmene er like forskjellige som ungdommene. Derfor jobber vi på Klokkergård målrettet med å matche rett ungdom med rett familie. Vi vet at om lykkes vi med det, får alle en bedre opplevelse.

Kollektiv + familiehjem = to trygge baser

Klokkergård mener at institusjoner og kollektiver har en viktig jobb: Vi skal gjøre ungdommen klar for å mestre livet. Livet skal ikke leves i en institusjon, det skal leves ute blant alle menneskene, utfordringene og fristelsene. Det å leve sammen i et familiehjem er en tilnærmet normal situasjon og er den beste måten å trene selvstendighet på. Men, med Klokkergårds to-base-system vil kollektivet følge ungdommen tett også i familiehjemmet.

To-base er noe av det som gjør Klokkergård unikt. Ungdom hos Klokkergård har to baser: Kollektivet er bostedet den første tiden, og dette kollektivet følger med videre når ungdommen flytter til familiehjemmet. Hvis den unge møter utfordringer som blir for store å løse i den nye hverdagen hos familiehjemmet, gir det trygghet å vite at det alltid er en ledig seng på kollektivet. For familiehjemmet er det også en trygghet i å vite at de alltid kan kontakte kollektivet hvis ungdommen strever med smått eller stort.