Ungdom

Dine muligheter og medvirkning

I Klokkergårdstiftelsen er ungdommene med på å bestemme hva som skjer i deres hverdag. Både individuell og kollektiv medvirkning står sentralt.

Ungdommene er med på å bestemme sin egen ukeplan, handlingsplan, sine egne mål og behandlingsforløp. Vi mener at en forutsetning for at målarbeidet skal lykkes, er at ungdommene har et eierforhold til sine egne mål.

Hvert kollektiv har også sitt eget ungdomsråd.  Der samles alle ungdommene for å ta opp saker som de er opptatt av. Det som blir tatt opp i ungdomsrådet blir vurdert på et behandlingsmøte, og ungdommene får et begrunnet svar på de ulike forslagene.

Vi som jobber i Klokkergårdstiftelsen har lang erfaring og kompetanse for å bistå ungdommene ved behov. Det kan være å hjelpe til med å klage på et vedtak eller forstå en ungdoms rettigheter. Les mer her (rettighetsforskriften).