Ungdom

Dine muligheter og medvirkning

På Klokkergård er ungdommene med på å bestemme hva som skjer i deres hverdag. Både individuell og kollektiv medvirkning står sentralt.

De unge er med på å bestemme sin egen ukeplan, handlingsplan, sine egne mål og behandlingsforløp. Vi mener at en forutsetning for at målarbeidet skal lykkes er at ungdommene har et eierforhold til sine egne mål.

Hvert kollektiv har også sitt eget ungdomsråd med leder og nestleder. Der samles alle ungdommene for å ta opp saker. Det kan være alt fra å ønske seg nytt biljardbord, til regler som de ønsker å forandre. Det som blir tatt opp i ungdomsrådet blir vurdert på et behandlingsmøte, og ungdommene får et begrunnet svar på de ulike forslagene.

Vi som jobber i Klokkergård har lang erfaring og kompetanse for å bistå ungdommene ved behov. Det kan være å hjelpe til med å klage på et vedtak eller forstå en ungdoms rettigheter. Les mer her (rettighetsforskriften).