Visjon og verdier

GRENSER GIR TRYGGHET
OMSORG GIR VEKST

Klokkergårdstiftelsen tilbyr et miljø der ungdom får oppleve trygghet, forutsigbarhet, romslighet, tilhørighet og stabilitet for å kunne ta kvalifiserte valg for eget liv.

Klokkergårdstiftelsen bygger på et humanistisk menneskesyn med tro på utvikling og forandring. Utvikling av gode relasjoner mellom voksne og ungdommer er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes i endringsarbeidet. Gode relasjoner har i seg selv en egenverdi for alle mennesker og spesielt for våre ungdommer. Dette er fundamentet i det daglige arbeidet og det sosiale livet på alle kollektivene.