Historie

1969; Gunnhild Bakke er 44 år gammel. Datteren sitter i Slottsparken og røyker hasj med vennene sine. Miljøet i parken er fryktet. Men Gunnhild vil så gjerne hjelpe datteren ut av misbruket. Hun tropper opp i Slottsparken for å besøke ungdommene.

Etter besøket i Slottsparken ringte Gunnhild foreldrene til de andre ungdommene. Flere av foreldrene engasjerte seg. Med Gunnhild i front startet de Aksjonen Mot Narkomani – en pressgruppe for å vekke politikere og hjelpeapparat. Deres høyeste ønske var å gjøre aksjonen overflødig. Slik gikk det ikke. Aksjonen endte dessverre opp med å bli Norges mest langvarige aksjon, og er fortsatt like aktuell. Aksjonen var en av initiativtakerne til Ungdom Mot Narkotika. Aksjonen Mot Narkomani er i dag videreført i Landsforeningen Mot Stoffmisbruk (LMS), nå som Ivareta.

I 1980 ble det som nå heter Klokkergårdstiftelsen opprettet etter initiativ fra Gunnhild og foreningen. Klokkergårdstiftelsen hadde den gang, som nå, til formål å hjelpe ungdom med rus- og atferdsvansker.

En person kan utgjøre forskjellen for et barn eller en ungdom. Det kan være en ansatt, et familiehjem eller en lærer, eller, slik som med Gunnhild, en mor. For selv om kampen mot narkotika ikke er vunnet, opplevde Gunnhild å få datteren ut av rusmiljøet.

Gunnhild Bakke i Aksjonen mot narkomani var en drivkraft i oppstarten av Klokkergårdstiftelsen. Hun satt i styret fram til sin død i 2004.

Bakkekollektivet startet i huset til klokkeren i Hof kirke på Arneberg i Åsnes kommune. Stiftelseskapitalen på kr. 20.000 ble gitt av Sosialrådmannen i Oslo Kommune. Stiftelsen hadde etter en famlende oppstart i 1980 tre til dels dramatiske avbrudd. Uten gode hjelpere, med Tyrilistiftelsen og Oslo barnevernkontor i spissen, hadde stiftelsen kanskje ikke gjenoppstått.  Etter den nye starten i 1988 har stiftelsen hatt en stabil og god utvikling. Stiftelsen er i dag bygget opp med flere ulike kollektiv, og botrening etter kollektivoppholdet.

Stiftelsen kjøpte i 1992 Vestro sjøsportsenter i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Etter en vanskelig oppstartsperiode ble sjøsportsenteret omgjort til Måløykollektivet.

Stiftelsen ble etter hvert så stor at det var behov for å etablere en egen administrasjon.  Til nå hadde stiftelsen blitt administrert fra Bakkekollektivet. I 1999 ble det opprettet en felles administrasjon for stiftelsen i Oslo som nå holder til i Lillestrøm.

I 2000 ble Kannesteinen korttidskollektiv etablert i Vågsøy kommune ikke langt fra Måløykollektivet, med samme formål som Torpet. I 2007 ble Kannesteinen korttidskollektiv omgjort til et minikollektiv for langtidsbehandling.

I 2001 ble Nyseterkollektivet etablert. Dette var et lite kollektiv med inntil 3 plasser. Behovet for å kunne tilby en mindre boenhet sprang ut av erfaringen fra de store kollektivene, som opplevde at en del ungdommer ikke nyttiggjorde seg behandlingen i et stort felleskap.

På  bakgrunn av en konkret henvendelse fra Oslo kommune om behov for særskilt tilrettelagt tiltak for en ungdom, ble Lilletorpet prosjektavdeling igangsatt i 2003. I 2003 ble det vedtatt og gjennomført en omorganisering av Klokkergårdstiftelsen. Stiftelsen ble inndelt i 2 geografiske områder der samarbeidende kollektiv ble underlagt hver sin leder med kontor og utgangspunkt på henholdsvis Bakke- og Måløykollektivet. Det ble også etablert et fagteam i administrasjonen.

I januar 2005 startet stiftelsen et minikollektiv som ga tilbud til 2 ungdommer som trengte spesiell tilrettelegging. Minikollektivet fikk navnet Sjøly.

Stiftelsen Klokkergården foretok i desember 2017 en liten navneendring til Klokkergårdstiftelsen. Klokkergårdenkollektivet i region øst endret navn til Bakkekollektivet.

Torpet ble i 2018 omgjort fra kortidskollektiv til langtidskollektiv.