Om oss

Hvem er vi

Klokkergårdstiftelsen er en selveiet norsk ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Vi jobber for at barn og ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv, familiehjem og omsorgsenheter. I vår tiltakskjede er to-base-systemet et unikt tilbud.

Vårt overskudd går tilbake til stiftelsen og vårt arbeid for barn og ungdom. Klokkergårdstiftelsen ble etablert av Gunnhild Bakke og Aksjonen mot Narkomani i 1980 (lenke).

Kollektiv

Gjennom Klokkergårds behandlingsmetoder og tiltakskjeden har vi som formål å rehabilitere unge med rus- og atferdsproblemer. Klokkergård tar inn ungdommer fra hele landet. Vi har totalt ca. 60 plasser i ulike kollektiv og familiehjem. Alder ved inntak er 13 til 18 år, ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-24, 4-25 og § 4-26 (atferdsparagrafene), evt. i kombinasjon med § 4-12 (omsorg) ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak. (Lenke til paragrafene)

Omsorgsenheter

I tillegg gir vi tilbud om plassering i omsorgsenheter for barn i aldersgruppen 6-15 år. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Omsorgsenhetene ligger i Hedmark fylke.