Om oss

Hvem er vi

Klokkergårdstiftelsen er en selveiet norsk ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral.

Vi jobber for at barn og ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv.

Vårt overskudd går tilbake til stiftelsen og vårt arbeid for barn og ungdom. Klokkergårdstiftelsen ble etablert av Gunnhild Bakke og Aksjonen mot Narkomani i 1980 (lenke).

Kollektiv

Gjennom Klokkergårdstiftelsens behandlingsmetoder har vi som formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Klokkergårdstiftelsen tar inn ungdommer fra hele landet og har plasser i ulike kollektiv. Alder ved inntak er 13 til 18 år, og ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-24 og § 4-26, evt. § 4-25 i påvente av fylkesnemndsbehandling (atferdsparagrafene), evt. i kombinasjon med § 4-12 (omsorg) ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.