Kontakt oss

Klokkergårdstiftelsen er en norskeid, ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Vi jobber for at ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv og familiehjem. I vår tiltakskjede er to-base-systemet er unikt tilbud.

 

Region øst

Ann Merete Knutsen

Mobil: 916 29 018

E-post: ann.knutsen@klokkergard.no

 

Region vest

Knut Sande

Mobil: 901 47 769

E-post: knut.sande@klokkergard.no

 

Trine Stokkenes (permisjon)

Mobil: 959 72 184

E-post: trine.stokkenes@klokkergard.no

 

Region sør

Janne Bergstå

Mobil: 979 01 500

E-post: janne.bergsta@klokkergard.no