Nyseterkollektivet

 

Nyseterkollektivet ligger i skjermede omgivelser i Åsnes kommune, Hedmark fylke. Nyseterkollektivet kan gi tilbud om opphold i familiehjem i distriktet, og hybel med oppfølging. Kollektivet er godkjent for 5 plasser.

Kontakt oss
Postadresse: Nyseterkollektivet, Hofsletta 10, 2266 Arneberg
Tlf. 62 95 06 00
Kontakt: Christian Løvås, kollektivleder (christian.lovas@klokkergard.no)