Måløykollektivet

Måløykollektivet ligger i Torskangerpollen, 7 kilometer fra Måløy sentrum i Kinn kommune i Vestland fylke . Kollektivet er godkjent for 9 plasser. Kollektivet kan gi tilbud om botrening.

Kontakt oss
Adresse: Måløykollektivet, Postboks 198, 6701 Måløy, Tlf. 57 85 36 70

Kontakt: Kollektivleder Anne Linn Vangberg, tlf. 415 53 169

Mailadresse: anne.vangberg@klokkergard.no