Bakkekollektivet

Bakkekollektivet ligger i Åsnes kommune, Hedmark fylke. Kollektivet kan gi tilbud om opphold i familiehjem i distriktet, og hybel med oppfølging. Bakkekollektivet er godkjent for 15 plasser (13+2)

Kontakt oss
Adresse: Bakkekollektivet, Hofsletta 10, 2266 Arneberg
Tlf. 62 95 51 00
Kontakt: Bjørn Marius Sparby, kollektivleder (bjorn.marius.sparby@klokkergard.no)