Plassering

Klokkergård har totalt ca. 60 plasser i ulike kollektiv/enheter og familiehjem. Vi tar inn ungdommer fra hele landet. Alder ved inntak er 13 til 18 år, ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26, evt. i kombinasjon med § 4-12 (omsorg) ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak. 

 

I tillegg gir vi tilbud om plassering i omsorgsenheter for barn i aldersgruppen 6-15 år. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester.