Familiearbeidet

En viktig del av vårt arbeid er å gjenopprette en positiv kontakt mellom ungdom og foreldre/foresatte der det ansees som hensiktsmessig for ungdommen. I de tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig for ungdommen med kontakt, etterstreber  vi å finne betydningsfulle andre i ungdommens nettverk.

Vi motiverer til samvær mellom familie og ungdom på kollektivet. Familiearbeidet i Klokkergårdstiftelsen foregår både i formelle og uformelle arenaer hvor ungdommene og deres familier møtes, og får hjelp til å bearbeide forholdet dem imellom. De fleste familier vil trenge hjelp for å kunne bearbeide vonde opplevelser og utvikle ny tillit og nye samværsformer.

Det er viktig for ungdommens utvikling at foreldrene/foresatte, og/eller betydningsfulle andre er godt informert og opplever seg som deltagende og sentrale i forandringsprosessen. Familiearbeidet bygger på en forståelse av at familiene til ungdommene er viktige samarbeidspartnere i behandlingsprosessen og i ungdommens liv.

Vi ønsker å inkludere foreldre/foresatte og søsken i fellesskapet, gjennom deltakelse i aktiviteter og seminarer. Målsettingen er å skape samhold og trygghet i foreldregruppa/søskengruppa, og tilrettelegge for arenaer for utveksling av erfaringer og refleksjoner rundt aktuelle temaer.