Fagperson

Hva Klokkergård er

Klokkergårdstiftelsen er en norskeid, ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Vi jobber for at barn og ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv, familiehjem og omsorgsenheter. I vår tiltakskjede er to-base-systemet et unikt tilbud.

Vårt overskudd går tilbake til stiftelsen og vårt arbeid for barn og ungdom. Klokkergårdstiftelsen ble etablert av Gunnhild Bakke og Aksjonen mot Narkomani i 1980.

Kollektiv

Gjennom Klokkergårds behandlingsmetoder og tiltakskjeden har vi som formål å rehabilitere unge med rus- og atferdsproblemer. Klokkergård tar inn ungdommer fra hele landet. Vi har totalt ca. 60 plasser i ulike kollektiv og familiehjem. Alder ved inntak er 13 til 18 år, ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-24, 4-25 og § 4-26 (atferdsparagrafene), evt. i kombinasjon med § 4-12 (omsorg) ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.

Omsorgsenheter

I tillegg gir vi tilbud om plassering i omsorgsenheter for barn i aldersgruppen 6-15 år. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Omsorgsenhetene ligger i Hedmark fylke.