Fagperson

Hva er Klokkergårdstiftelsen?

Klokkergårdstiftelsen er en norskeid, ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Vi jobber for at barn og ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv.

Vårt overskudd går tilbake til stiftelsen og vårt arbeid for barn og ungdom.

Klokkergårdstiftelsen ble etablert av Gunnhild Bakke og Aksjonen mot Narkomani i 1980.

Våre kollektiv

Gjennom Klokkergårdstiftelsens behandlingsmetoder har vi som formål å rehabilitere unge med rus- og atferdsvansker. Klokkergårdstiftelsen tar inn ungdommer fra hele landet. Vi har totalt ca. 40 plasser i ulike kollektiv. Alder ved inntak er 13 til 18 år. Ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og § 4-26 (atferdsparagrafene), evt. i kombinasjon med § 4-12 (omsorg) ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.