Omsorgsenhetene

Klokkergård gir tilbud om plassering i egne omsorgsenheter for barn mellom 6-15 år. Omsorgsenhetene er et tilbud for barn som ikke kan bo hjemme. I omsorgsenhetene motiverer vi barna til å bli kjent med andre barn i nærheten, og til å bli med på aktiviteter i nærmiljøet

Vi samarbeider med BUP og lokale skoler for å gi best mulig tilrettelagt hjelp til barna.

Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester § 4-4 og § 4-12.

Omsorgsenhetene og familiehjem
Omsorgsenhetene tar også i mot barn med tanke på plassering i familiehjem (§ 4-22). Vår forståelse av målgruppa er barn som har omsorgsbehov, i tillegg til en problematikk som har ulike uttrykk. Denne sammensatte problematikken vanskeliggjør direkte plassering i familiehjem. Klokkergård har to egne omsorgsenheter som et tobasesystem knyttet opp mot familiehjem/fosterhjem. Både alder og ulike utfordringer innenfor målgruppa er varierende og krever god individuell tilrettelagt planlegging og behandling.