Kollektiv

Tiltakskjeden til Klokkergård består av kollektivplassering, familiehjem og hybel med oppfølging/ettervern.

Vi har åtte kollektiv i Sogn og Fjordane, Hedmark og Vestfold. Kollektivene har ulik størrelse og plassering for å møte ungdommens forskjellige behov og personligheter. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er også viktig når vi plasserer ungdommen. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Hvordan er det å bo i våre kollektiv?
Medleverskapet (de voksne bor med barna) gir gode forutsetninger for at fellesskapet i våre kollektiv skal ha en hyggelig atmosfære med den tryggheten og de forventninger et hjem har: Et godt sted for oss alle, punktlighet, ha det rent og ryddig, respekt for hverandre, vise hensyn til andre, gråte og le, ha det moro og oppleve ting sammen, være alvorlige sammen og å ha det trygt.

Bo- og levefellesskapet preges av intensive utviklings- og læringsprosesser for de unge som bor på kollektiv. Her er det hele gruppa (både voksne og unge) som er den viktigste og sterkeste motivasjon og pådriver for den enkeltes utvikling. Vårt behandlingsarbeid bygger på å dele og bearbeide erfaringer, planlegge og gjennomføre aktiviteter og sosialt samvær. Vi tar hensyn til den enkelte ungdom i et helhetlig perspektiv der familie og nettverk har stor betydning for resultatet.

Like viktig som kollektivet er livet utenfor: Vi legger vekt på at de unge blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang, samt at de gjenoppretter kontakten med positive venner i hjemmemiljøet.

Vår oppgave er å legge til rette for en positiv utvikling, der ungdommen får en forståelse av sin egen situasjon og sine egne utviklingsmuligheter. Ingen kan behandles eller utvikles mot sin vilje. Det er derfor avgjørende å gi ungdommene utviklingsmuligheter til å ta ansvar for sin egen utvikling.

Med hjemmel i barnevernloven får ungdommene, som plasseres hos oss frivillig eller mot sin vilje, mulighet til en stabilisering som gjør påvirkningen varig og mer effektiv.

Fakta

Vi plasserer ungdom i alderen 13 til 18 (20) år med rus- og atferdsvansker. Alder ved inntak er 13 til 18 år, ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26, evt. i kombinasjon med § 4-12 ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.

Samtlige kollektiv er godkjent av godkjenningsmyndigheten i respektive regioner. BUF-etat region Øst har godkjent våre kollektiv med beliggenhet i Flisa-området i Hedmark fylke; Bakkekollektivet, Nyseterkollektivet, Lilletorpet minikollektiv og Torpet minikollektiv. Fylkesmannen i Hedmark fører tilsyn med disse kollektivene.

Våre kollektiv i Måløy-området i Sogn og Fjordane; Måløykollektivet, Kannesteinen minikollektiv og Sjøly minikollektiv er godkjent av BUF-etat region Vest. Tilsynet blir ført av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Vårt kollektiv i Stokke kommune er godkjent av BUF-etat region Sør. Fylkesmannen i Vestfold fører tilsyn her. Samtlige kollektiv har familiehjem (fosterhjem) og botrening som en del av to-base-systemet.

Her er våre kollektiv:

Måløykollektivet

Måløykollektivet ligger i Torskangerpollen, 7 kilometer fra Måløy sentrum i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane.

Postboks 198, 6701 Måløy
578 53 670
ArrowYellow
Nyseterkollektivet

Nyseterkollektietv er organisert under Bakkekollektivet. Kollektivet ligger i skjermede omgivelser i Åsnes kommune, Hedmark fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
62 95 06 00
ArrowYellow
Torpet minikollektiv

Torpet minikollektiv ligger i rolige omgivelser inne på Finnskogen, Hedmark fylke. Torpet kan gi tilbud om opphold i familiehjem i…

,
62954190
ArrowYellow
Bakkekollektivet

Bakkekollektivet ligger i Åsnes kommune, Hedmark fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
62 95 51 00
ArrowYellow
Stokkekollektivet

Stokkekollektivet ligger i Stokke kommune i Vestfold fylke.

Postboks 28, 3161 Stokke
33 30 58 90
ArrowYellow
Lilletorpet minikollektiv

Lilletorpet minikollektiv ligger i skjermede omgivelser i Åsnes kommune, Hedmark fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
629 55 080
ArrowYellow
Kannesteinen minikollektiv

Kannesteinen minikollektiv ligger i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 42 50
ArrowYellow
Sjøly minikollektiv

Sjøly minikollektiv ligger i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 24 98
ArrowYellow