Familiehjem

Tiltakskjeden til Klokkergård består av kollektivplassering, familiehjem og hybel med oppfølging/ettervern. På kollektivet lærer ungdommen å forholde seg til en del normer, holdninger og regler som ligger til grunn for behandlingen. Dette videreføres i familiehjemmene.

Vår erfaring er at opphold i et av våre familiehjem kan gi ungdommene positive og nyttige erfaringer som vanskelig kan gis innenfor rammene av kollektivet.

Familiehjemmene er som en del av Klokkergård, og er dermed en del av et større felleskap, som er ansvarlig for å gi et best mulig tilbud til ungdommene. Familiehjemmene får opplæring og veiledning basert på de metodene kollektivene praktiserer. Metoder og faseprogram er som på kollektivet, men læringsarenaen er en annen.

Ungdommene som flytter ut forholder seg til de voksne i familiehjemmet, mens de fortsatt har tilhørighet på kollektivet og er en del av behandlingsmiljøet der. De kan flytte tilbake til kollektivet for en periode hvis situasjonen rundt ungdommen tilsier det (to-base system).

Les mer her