Enhetene

Kollektivene

Klokkergård har åtte kollektiv i Sogn og Fjordane, Hedmark og Vestfold. Kollektivene har ulik størrelse og plassering for å møte ungdommens forskjellige behov og personligheter. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er også viktig når vi plasserer ungdommen. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Omsorgsenhetene

Klokkergård gir tilbud om plassering i egne omsorgsenheter for barn mellom 6-15 år. Omsorgsenhetene er et tilbud for barn som ikke kan bo hjemme. I omsorgsenhetene motiverer vi barna til å bli kjent med andre barn i nærheten, og til å bli med på aktiviteter i nærmiljøet

Familiehjem

Familiehjemmene er som en del av Klokkergård, og er dermed en del av et større felleskap, som er ansvarlig for å gi et best mulig tilbud til ungdommene. Familiehjemmene får opplæring og veiledning basert på de metodene kollektivene praktiserer. Metoder og faseprogram er som på kollektivet, men læringsarenaen er en annen.