Kollektiv

Tiltakskjeden til Klokkergårdstiftelsen består av kollektivplassering og botrening.

Vi har kollektiv i Vestland og Innlandet fylke. Kollektivene har ulik størrelse og plassering. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er også viktig når vi plasserer ungdommen. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Hvordan er det å bo i våre kollektiv?

Medleverskapet (de voksne bor med ungdommene) gir gode forutsetninger for relasjonsbygging. Fellesskapet i kollektivet skal være trygt med forutsigbare rammer og forventninger.

Bo- og levefellesskapet preges av utviklings- og læringsprosesser for de ungdommene som bor på kollektivet. Kollektivet (både voksne og unge) er en pådriver for den enkeltes utvikling. Vårt behandlingsarbeid bygger på å bearbeide erfaringer, planlegge og gjennomføre aktiviteter og sosialt samvær. Vi tar hensyn til den enkelte ungdom i et helhetlig perspektiv der familie og nettverk også har betydning for resultatet.

Vi legger vekt på at de unge blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang, samt at de gjenoppretter kontakten med positive venner i hjemmemiljøet.

Vår oppgave er å legge til rette for en positiv utvikling, der ungdommen får en forståelse av sin egen situasjon og sine egne utviklingsmuligheter.

Fakta

Vi plasserer ungdom i alderen 13 til 18 (20) år med rus- og atferdsvansker. Alder ved inntak er 13 til 18 år, og ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26, evt. i kombinasjon med § 4-12 ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.

BUF-etat region Øst har godkjent våre kollektiv med beliggenhet i Flisa-området i Innlandet fylke; Bakkekollektivet, Nyseterkollektivet og Torpet minikollektiv. Fylkesmannen i Innlandet fylke fører tilsyn med disse kollektivene.

BUF-etat region vest har godkjent våre kollektiv med beliggenhet i Måløy- området i Vestland fylke;  Måløykollektivet, Kannesteinen minikollektiv og Sjøly minikollektiv. Fylkesmannen i Vestland fylke fører tilsyn med disse kollektivene.

Måløykollektivet

Måløykollektivet ligger i Torskangerpollen, 7 kilometer fra Måløy sentrum i Kinn kommune i Vestland fylke.

Postboks 198, 6701 Måløy
90602853
ArrowYellow
Nyseter minikollektiv

Nyseterkollektietv er organisert under Bakkekollektivet. Kollektivet ligger i skjermede omgivelser i Åsnes kommune, Innlandet fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
62 95 06 00
ArrowYellow
Torpet minikollektiv

Torpet minikollektiv ligger i rolige omgivelser inne på Finnskogen, Innlandet fylke. Minikollektivet er godkjent for 4 plasser. Kollektivet kan gi tilbud…

Postadresse: Hofsletta 10, 2266 Arneberg
62954190
ArrowYellow
Bakkekollektivet

Bakkekollektivet ligger i Åsnes kommune, Innlandet fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
62 95 51 00
ArrowYellow
Lilletorpet minikollektiv

Lilletorpet minikollektiv ligger i skjermede omgivelser i Åsnes kommune, Innlandet fylke.

Hofsletta 10, 2266 Arneberg
45638214
ArrowYellow
Kannesteinen minikollektiv

Kannesteinen minikollektiv ligger i Kinn kommune i Vestland fylke.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 42 50
ArrowYellow
Sjøly minikollektiv

Sjøly minikollektiv ligger i Kinn kommune i Vestland fylke.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 24 98
ArrowYellow