Kollektiv

Tiltakskjeden til Klokkergårdstiftelsen består av kollektivplassering og botrening.

Vi har kollektiv med ulik størrelse og plassering. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er også viktig når vi plasserer ungdommen. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Hvordan er det å bo i våre kollektiv?

Medleverskapet (de voksne bor med ungdommene) gir gode forutsetninger for relasjonsbygging. Fellesskapet i kollektivet skal være trygt med forutsigbare rammer og forventninger.

Bo- og levefellesskapet preges av utviklings- og læringsprosesser for de ungdommene som bor på kollektivet. Kollektivet (både voksne og unge) er en pådriver for den enkeltes utvikling. Vårt behandlingsarbeid bygger på å bearbeide erfaringer, planlegge og gjennomføre aktiviteter og sosialt samvær. Vi tar hensyn til den enkelte ungdom i et helhetlig perspektiv der familie og nettverk også har betydning for resultatet.

Vi legger vekt på at de unge blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang, samt at de gjenoppretter kontakten med positive venner i hjemmemiljøet.

Vår oppgave er å legge til rette for en positiv utvikling, der ungdommen får en forståelse av sin egen situasjon og sine egne utviklingsmuligheter.

Fakta

Vi plasserer ungdom i alderen 13 til 18 (20) år med rus- og atferdsvansker. Alder ved inntak er 13 til 18 år, og ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år (jfr. barnevernloven). Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26, evt. i kombinasjon med § 4-12 ved inntak. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.

BUF-etat region vest har godkjent våre kollektiv med beliggenhet i Måløy- området i Vestland fylke;  Måløykollektivet, Kannesteinen minikollektiv og Sjøly minikollektiv. Fylkesmannen i Vestland fylke fører tilsyn med disse kollektivene.

Måløykollektivet

Måløykollektivet ligger i Torskangerpollen, 7 kilometer fra Måløy sentrum i Kinn kommune i Vestland fylke.

Postboks 198, 6701 Måløy
90602853
ArrowYellow
Kannesteinen minikollektiv

Kannesteinen minikollektiv ligger i Kinn kommune i Vestland fylke.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 42 50
ArrowYellow
Sjøly minikollektiv

Sjøly minikollektiv ligger i Kinn kommune i Vestland fylke.

c/o Måløykollektivet, Pb 198, 6701 Måløy
57 85 24 98
ArrowYellow