Kollektivene

Klokkergårdstiftelsen har kollektiv med beliggenhet i Vestland og Innlandet. Kollektivene har ulik størrelse og plassering. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er viktig når vi plasserer ungdommen. Dette for å ivareta ungdommens ulike behov. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.