Aktiviteter

Vi legger vekt på at ungdommene blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang.

Gjennom aktiviteter og skolegang blir ungdommen som bor i Klokkergårdstiftelsen en del av lokalmiljøet. Vi har gode erfaringer med å legge til rette for at ungdommene har positive møteplasser. Økt aktivitetsnivå påvirker trivselen gjennom at ungdommen har noe å glede seg til, og får et avbrekk fra daglige gjøremål og rutiner.

I Klokkergårdstiftelsen legger vi forholdene til rette og motiverer ungdommene til å prøve ulike aktiviteter.

Ungdommene motiveres til å gjenopprette kontakt med positive venner i hjemmemiljøet.