Aktiviteter

Vi legger til rette for at ungdommene blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang.

Gjennom aktiviteter og skolegang blir ungdommen som bor i Klokkergårdstiftelsen en del av lokalmiljøet. Vi har gode erfaringer med at ungdommene har positive møteplasser.

Økt aktivitetsnivå påvirker trivselen gjennom at ungdommen har noe å glede seg til, og får et avbrekk fra daglige gjøremål og rutiner.

Ungdommene motiveres til å gjenopprette kontakt med positive venner i hjemmemiljøet.