Aktiviteter

Vi legger vekt på at de unge blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang. Det er også bra hvis de gjenoppretter kontakten med positive venner i hjemmemiljøet.

Gjennom aktiviteter og skolegang blir ungdommen som bor hos Klokkergård enklere en del av lokalmiljøet. Vi har gode erfaringer med å legge til rette for at ungdommene har positive møteplasser. Økt aktivitetsnivå gir bedre helse og påvirker trivselen gjennom at ungdommen har noe å glede seg til, og får et avbrekk fra daglige gjøremål og rutiner.

Ikke alle ungdommer har aktiviteter eller interesser de dyrker. På Klokkergård legger vi forholdene til rette og motiverer ungdommene til å prøve ulike aktiviteter. Helsegevinst ved aktivitet er fokus i samtaler og på temasamlinger.